God skärpa och stort skärpedjup i närbilder

maskrosboll,makrofoto KRYPFOTO fingerborgsblomma med flygande humla, makrofotoKrypfoto är det företagsnamn under vilket jag, Hans-Ebbe Lindskog, verkar.

Jag har över 30 års erfarenhet som fotograf och kan erbjuda mina kunder:

fotografering av små/mycket små föremål med skärpa på hela föremålet

makrofoto, mikrofoto, makrostacking

fotografering av hästar, hundar

fotografering av konst

hög kvalitet = bilderna tryckbara upp till A1-storlek

Som en annan del i verksamheten ingår mikroskopservice, d.v.s. reparation av skolmikroskop.

Jag utgår från Karlshamn och arbetar i hela Sverige med målet att alla mina kunder ska bli helt nöjda.

Kontakta mig gärna för mer information

KRYPFOTO Hans-Ebbe Lindskog, Myrtenvägen 30, 37437 KARLSHAMN tel 0454 39737 mobiltel 070 5 33 88 74

E-mail
krypfoto(at)telia.com

                                                      Vid köp:  maila och beställ bild (byt ut (at) mot @ )

                                               alla bilder har upplösning 300 dpi bildens längsta sida angiven

 

Med makrooptik, makrostacking/fokusstacking/skiktfoto

 

bergskabbvaxtens blomhuvud

1021 Aftonstjärna 44 cm

1022 Backnejlika 39 cm

1023 Backsippa 42 cm

1024 Backsmultron 42 cm

1025 Bergskrabba 35 cm


1026 Blodnäva 43 cm

1027 Blåklocka 47 cm

1028 Brunört 43 cm

1029 Fältarv 49 cm

1030 Fältveronika 48 cm

1031 Grässtjärnblomma 33 cm

1034 Gökärt 49 cm

1036 Jordreva 39 cm

1037 Jungfrulin 39 cm

1038 Knippfryle 42 cm

1039 Kråkvicker 44 cm

1040 Käringtand 39 cm

1041 Liljekonvalj 38 cm

1042 Liten getväppling 40 cm

1043Liten sommarvicker 49 cm  

1044 Liten sommarvicker 49 cm 

1045 Lundtrav 39 cm

1046 Majveronika 49 cm

1047 Mandelblom 40 cm

1049 Mjuknäva 38 cm

1050 Mörkt kungsljus  49 cm

1051 Nagelört 40 cm

1052 Ros  40 cm

1053 Ros  39 cm

1054 Ros 42 cm

1055 Ros 43 cm

1056 Ros 42 cm

1057 Ros 43 cm

1058 Ros 41 cm

1059Rosettjungfrulin 30 cm

1060 Röd harsyra 49 cm

1061 Rödnarv 21 cm

1062 Rödplister 40 cm

1063 Sankt Persnycklar 47 cm 

1064 Skogsstjärnblomma 40 cm 

1065 Snödroppe 49 cm

1066 Stinknäva 48 cm

1067 Stor blåklocka 43 cm

1068 Styvmorsviol 43 cm

1070 Teveronika 37 cm

1071 Toppjungfrulin 46 cm

1072 Backtrift 40 cm

1074 Vanlig femfingerört 45 cm

1075 Vintergäck 39 cm

1078 Vitsippa 49 cm

1079 Vitsippa 42 cm

1080 Vårbrodd 49 cm

1082 Backförgätmigej 27 cm

1084 Åkerförgätmigej 35 cm

1085 Åkervädd 40 cm

vaxten angsbrasmas blomställning

1087 Ängsbräsma 42 cm

1091 Ärenpris 49 cm

1092 Styvmorsviol 33 cm

1096 Krikon 49 cm

1097 Styvmorsviol 42 cm

1099 Lungört 45 cm

1100 Backförgätmigej 40 cm

1101 Tovsippa 40 cm

1103 Tovsippa 40 cm

1105 Tandrot 49 cm

vaxten kattfots blomstallning

1108 Majviva 40 cm

1109 Gullviva 49 cm

1110 Kattfot 49 cm

1113 Mandelblom 49 cm

1115 Mjuknäva 48 cm

 

1116 Backsmultron 49 cm

1117 Slån 49 cm

1118 Majveronika 49 cm

 

1120 Stor sommarvicker 49 cm   

vaxten hackvickers blomstallning

vaxten skogsnavas blomstallning

vaxten skogsnavas blomstallning

1121 Häckvicker 30 cm

1122 Skogsförgätmigej 49 cm   

1124 Ramslök 49 cm

1126 Skogsnäva 49 cm

1127 Skogsnäva 49 cm

vaxten oxtungas blomstallning

1129 Oxtunga 33 cm

1130 Tjärblomster 49 cm

1131 Ängskallra 49 cm

1132 Gökärt 49 cm

1133 Grässtjärnblomma 49 cm     

1135 Natt och dag 49 cm

1136 Rödsvingel 49 cm

1137 Ärenpris 49 cm

1139 Skogsklöver 48 cm

1140 Stor blåklocka 48 cm

1142 Styvmorsviol 49 cm

1144 Backtimjan 49 cm

1145 Blåeld 49 cm

1147 Hundäxing 49 cm

1149 Kvickrot 49 cm

vaxten oxtungas blomstallning

vaxten pukvetes blomstallning

1150 Ljus solvända 49 cm

1151 Oxtunga 49 cm

1154 Pukvete 49 cm

1155 Sandnejlika 48 cm

1160 Kärrknipprot 30 cm

 

vaxten gokblomsters blomstallning

1161 Kärrknipprot 49 cm

1162 Puktörne 49 cm

1164 Rödmalva 49 cm

 

1167 Gökblomster 49 cm

vaxten angsnycklars blomstallning

vaxten angsnycklars blomstallning

vaxten angsvadds blomstallning

1168 Sumpförgätmigej 49 cm

1170 Ängsnycklar 49 cm

1171 Ängsnycklar 49 cm

1173 Höskallra 49 cm

1174 Ängsvädd 49 cm

vaxten oxtungas blomstallning

vaxten sandnejlikas blomstallning

vaxten rosendunorts blomstalllning

1175 Klockgentiana 49 cm

1178 Oxtunga 49 cm

1179 Puktörne 49 cm

1181 Sandnejlia 23 cm

1182 Rosendunört 49 cm

vaxten axveronikas blomstallning

vaxten backtrifts blomstallning

vaxten baldersbras blomstallning

vaxten bergdunorts blomstallning

 

1244 Axveronika 34 cm

1246 Backtrift36 cm

1247 Baldersbrå 36 cm

1248 Bergdunört

 

vaxten besksotas blomstallning

vaxten blaelds blomstallning

vaxten backforgatmigejs blomstallning

vaxten blasugas blomstallning

vaxten brokforgatmigejs blomstallning

1249 Besksöta 36 cm

1250 Blåeld 36 cm

1252 Backförgätmigej 36 cm

1253 Blåsuga 36 cm

1254 Brokförgätmigej 36 cm

vaxten glansnavas blomstallning

vaxten grusbrackas blomstallning

vaxten gullpudras blomstallning

vaxten gulluserns blomstallning

vaxten gullvivas blomstallning

1256 Glansnäva 36 cm

1257 Grusbräcka 36 cm

1259 Gullpudra 36 cm

1260 Gullusern 36 cm

1261 Gullviva 36 cm

vaxten goknycklars blomstallning

vaxten harmyntas blomstallning

vaxten havssaltings blomstallning

vaxten hedblomsters blomstallning

vaxten klittviols blomstallning

1264 Göknycklar 36 cm

1265 Harmynta 36 cm

1266 Havssälting 36 cm

1267 Hedblomster 36 cm

1268 Klittviol 36 cm

vaxten humleblomsters blomstallning

vaxten jordrevas blomstallning

vaxten jungfru marie nycklars blomstallning

vaxten jungfrulins blomstallning

vaxten krikons blomstallning

1269 Humleblomster 36 cm

1270 Jordreva 36 cm

1271 Jungfru Marie nycklar 36 cm

1272 Jungfrulin 36 cm

1273 Krikon 36 cm

vaxten krikons blomstallning

vaxten krikons blomma

vaxten krikons blomma

vaxten kustaruns blomma

vaxten karrknipprots blomma

1274 Krikon 36 cm

1275 Krikon 36 cm

1276 Krikon 36 cm

1278 Kustarun 36 cm

1280 Kärrknipprot 36 cm

vaxten karrknipprots blomma

vaxten liljekonvaljs blomstallning

vaxten liten nunneorts blomstallning

vaxten liten sandliljas blomstallning

vaxten liten sommarvickers blomma

1281 Kärrknipprot   36 cm          

1282 Liljekonvalj  36 cm        

1283 Liten nunneört  36 cm  

1284 Liten sandlilja 36 cm   

1285 Liten sommarvicker 36 cm

vaxten loktravs blomstallning

vaxten majvivas blomstallning

vaxten mjuknavas blomma

vaxten skuggveronikas blomma

vaxten myskmalvas blomma

1287 Löktrav 36 cm

1288 Majviva 36 cm

1289 Mjuknäva 36 cm

1290 Skuggveronika 36 cm

1292 Myskmalva 42 cm

vaxten nagelorts blomstallning

vaxten natt och dags blomstallning

vaxten natt och dags blomstallning

vaxten nattljus blomma

vaxten nejlikrots blomma

1293 Nagelört 48 cm

1294 Natt och dag 39 cm

1295 Natt och dag, vit, röd 48 cm

1296 Nattljus 48 cm

1297 Nejlikrot 39 cm

vaxten puktornes blomstallning

vaxten raps blomma

vaxten rosenvials blomstallning

vaxten ryls blomstallning

vaxten ryls blomma

1299 Puktörne 42 cm

1300 Raps 48 cm

1301 Rosenvial 45 cm

1302 Ryl 48 cm

1303 Ryl 48 cm

vaxten rodklints blomstallning

vaxten skogsforgatmigejs blomstallning

vaxten skogsklovers blomstallning

vaxten skogsnavas blomma

vaxten skogsnavas blomma

1304 Rödklint 48 cm

1306 Skogsför-gätmigej 48 cm

1307 Skogsklöver 48 cm

1308 Skogsnäva 48 cm

1309 Skogsnäva 46 cm

vaxten skogsstjarnas blomma

vaxten skogsviols blomma

vaxten smultronklovers uppblasta foderblad

vaxten snarvindas blomma

vaxten mork solvandas blomma

1310 Skogsstjärnblomma 44 cm

1311 Skogsviol 46 cm

1312 Smultronklöver 45 cm

1314 Snårvinda 44 cm

1315 Mörk solvända 43 cm

vaxten sankt pers nycklars blomstallning

vaxten stallorts blomma

vaxten stinknavas blomma

vaxten stinknavas blomma

vaxten stinknavas blomma

1316 St Pers nycklar 45 cm

1318 Stallört 48 cm

1319 Stinknäva 48 cm

1320 Stinknäva 48 cm

1321 Stinknäva 46 cm

vaxten stor nunneorts blomstallning

vaxten smanunneorts blomstallning

vaxten strandkrypas blomstallning

vaxten strandkrypas blomma

vaxten strandvials blomstallning

1322 Stor nunneört 46 cm

1323 Smånunneört 46 cm

1324 Strandkrypa 48 cm

1325 Strandkrypa 48 cm

1326 Strandvial 43 cm

vaxten strandvials blomstallning

vaxten tjarblomsters blomstallning

vaxten tjarblomsters blomma

vaxten tradgardsveronikas blomma

vaxten vattenblinks blomma

1327 Strandvial 42 cm

1328 Tjärblomster 48 cm

1329 Tjärblomster 42 cm

1330 Trädgårds-veronika 48 cm

1331 Vattenblink 38 cm

vaxten vipparts blomstallning vaxten vagtistels blomstallning vaxten akerforgatmigejs blomstallning vaxten akervindas blomma vaxten angsbrasmas blomstallning
1332 Vippärt 45 cm 1333 Vägtistel 45 cm 1334 Åkerförgätmigej 45 cm 1335 Åkervinda 45 cm 1336 Ängsbräsma 38 cm
vaxten angskovalls blomstallning vaxten angskovalls blomstallning vaxten angsvadds blomstallning vaxten arenpris blomstallning blomstallning av gul nonneort
1337 Ängskovall 48 cm 1338 Ängskovall 48 cm 1339 Ängsvädd 48 cm 1340 Ärenpris 48 cm 1341 Gul nunneört 36 cm

 

 

 

Teknik/Utrustning

Med makrooptik, föremål i måttlig till mycket hög förstoring

jordgubbar nat.storlek 72 mm

jordgubbe nat. storlek 36 mm

jordgubbe nat.storlek 18 mm

jordgubbe nat.storlek 10 mm

jordgubbar nat.storlek 72 mm

jordgubbe nat.storlek 36 mm

jordgubbe nat.storlek 18 mm

jordgubbe nat.storlek 10 mm

jordgubbar nat.storlek 6,2 mm

jordgubbe nat.storlek 3 mm

jordgubbsnöt nat.storlek 1,8 mm

silverstämpel

jordgubbar nat.storlek 6,2 mm

jordgubbe nat.storlek 3 mm

jordgubbsnöt nat.storlek 1,8 mm

silverstämpelAllt närmare en 20-kronorssedel.

120 mm av 20-kronorssedel

70 mm av 20-kronorssedel

25 mm av 20-kronorssedel

20 mm av 20-kronorssedel

120 mm av 20-kronorssedel

70 mm av 20-kronorssedel

25 mm av 20-kronorssedel

20 mm av 20-kronorssedel


7 mm av 20-kronorssedel

4 mm av 20-kronorssedel

2 mm av 20-kronorssedel

1 mm av 20-kronorssedel

7 mm av 20-kronorssedel

4 mm av 20-kronorssedel

2 mm av 20-kronorssedel

1 mm av 20-kronorssede


Med mikroskop

  kiselalger nat.storlek 0,1 mm mikroskpisk bild av ett neriumblad mikroskpisk bild av ett neriumblad mikroskpisk bild av ett neriumblad
  kiselalger nat.storlek 20 x Nerium blad tvsn 40 x   48 cm Nerium spiraltrakeider 100 x 42 cm Nerium hår vid klyvöppning 500 x     48 cm


Med normal optik

häst hästhuvud katt hund kycklingar


Med tiltoptik ger skärpa utmed marken

vitsippsmatta vårflora


Med shiftoptik ger parallella, lodräta linjer

hus skog


Med korsade polarisationsfilter

konstreproduktion formsprutad plast
konstreproduktion formsprutad plast

Med splitfieldteknik ger stort skärpedjup

golfboll

Service av skolmikroskop av alla fabrikat på plats alltså i skolan

skolmikroskop


 

 

 

Teknik/Utrustning

Med makrooptik, föremål i måttlig till mycket hög förstoring

jordgubbar nat.storlek 72 mm

jordgubbe nat. storlek 36 mm

jordgubbe nat.storlek 18 mm

jordgubbe nat.storlek 10 mm

jordgubbar nat.storlek 72 mm

jordgubbe nat.storlek 36 mm

jordgubbe nat.storlek 18 mm

jordgubbe nat.storlek 10 mm

jordgubbar nat.storlek 6,2 mm

jordgubbe nat.storlek 3 mm

jordgubbsnöt nat.storlek 1,8 mm

silverstämpel

jordgubbar nat.storlek 6,2 mm

jordgubbe nat.storlek 3 mm

jordgubbsnöt nat.storlek 1,8 mm

silverstämpelAllt närmare en 20-kronorssedel.

120 mm av 20-kronorssedel

70 mm av 20-kronorssedel

25 mm av 20-kronorssedel

20 mm av 20-kronorssedel

120 mm av 20-kronorssedel

70 mm av 20-kronorssedel

25 mm av 20-kronorssedel

20 mm av 20-kronorssedel


7 mm av 20-kronorssedel

4 mm av 20-kronorssedel

2 mm av 20-kronorssedel

1 mm av 20-kronorssedel

7 mm av 20-kronorssedel

4 mm av 20-kronorssedel

2 mm av 20-kronorssedel

1 mm av 20-kronorssede


Med mikroskop

  kiselalger nat.storlek 0,1 mm mikroskpisk bild av ett neriumblad mikroskpisk bild av ett neriumblad mikroskpisk bild av ett neriumblad
  kiselalger nat.storlek 20 x Nerium blad tvsn 40 x   48 cm Nerium spiraltrakeider 100 x 42 cm Nerium hår vid klyvöppning 500 x     48 cm


Med normal optik

häst hästhuvud katt hund kycklingar


Med tiltoptik ger skärpa utmed marken

vitsippsmatta vårflora


Med shiftoptik ger parallella, lodräta linjer

hus skog


Med korsade polarisationsfilter

konstreproduktion formsprutad plast
konstreproduktion formsprutad plast

Med splitfieldteknik ger stort skärpedjup

golfboll

Service av skolmikroskop av alla fabrikat på plats alltså i skolan

skolmikroskop


Ansluten till Picfair   search  "macrostacking"

..Picfair